Tannåker

Tannåker

Tannåker socken


Tannåkers socken / församling är naturskönt belägen utmed sjön Bolmens östra strand. Trakten är attraktiv för dem som söker en fritids- eller åretruntbostad. De cirka 200 åretruntboende är fördelade på byarna Flahult, Kvarkhult, Roen, Färle, Skällandsö och Tannåker.


I Tannåker finns bensinmack. Förskola, fritids och grundskola till årskurs 6 finns på Bolmsö, övrig kommunal service finns närmast i Lagan.

Bokbussen kommer en gång i månaden. Det finns ett 20-tal arbetstillfällen men de flesta arbetspendlar till Ljungby. Bussförbindelser finns till Lagan, Ljungby och Värnamo, men även "Närtrafik Ljungby" som är en kommunal service med samordnade sjuk-, färdtjänst- och kommunaltrafikresor på vardagar.


Området runt sjön Bolmen är av riksintresse för friluftsliv och Bolmen är också en fantastisk sjö för fiske. Byarna Flahult och Skällandsö är uppmärksammade i kommunens kulturmiljöprogram. Det finns flera attraktiva platser i församlingen med ek- och bokskogar, ett antal fornlämningar, badplats. Kyrkan från 1700-talet som är vackert belägen är en populär kyrka att gifta sig i. Socknen har ett rikt föreningsliv med många engagerade medlemmar.


Stadgar (uppdaterade 2018)