Björkelund

Björkelund / Skrädda’ns 1877-

 

Björkelund var en avsöndrad jordbit med hus på Skällandsö Norregårds ägor. Från början fanns här ett bostadshus som enligt boken Sveriges bebyggelse byggdes omkring år 1870. Senare byggdes det ytterligare ett bostadshus men vi vet inte när. Det äldre huset, ”Skräddar’ns”, finns kvar i dag och är fritidsbostad.

De första personerna vi har hittat här var ett par som bodde här en kort period. Mannen hade varit handlande med affär på Roen. Efter flytten till Björkelund ägde de först den byggning och lägenhet där de bodde, men ganska snart blev de inhyses boende i Björkelund. Näste ägare var en ensam man som den mesta tiden vistades i Amerika.

År 1880 kom ett par från Vittaryd. Paret bodde i det hus som kallas ”Skräddar’ns”, han var skräddarmästare och hade en skräddardräng som hyresgäst. Här har även bott släktingar till skräddaren.

1916 kom Karl Isak som var bror till Frans Johan på Fällan. Han hade varit hemmansägare på Backen och varit kyrkovärd. I februari blev han änkling och kort därefter fick han gå från gården på grund av ekonomiska svårigheter. Karl Isak var en av många i Skällandsö som drabbades av konkursen 1912. Han flyttade tillbaka till Backen år 1919. När Karl Isak flyttat kom familjen Ulfsberg hit. Efter Ulfsbergs kom familjen Beckman till Björkelund och år 1939 köpte Viktor och Gerda Petersson fastigheten som de ägde till 1988. De renoverade det nyaste huset och bodde där. Det huset revs i samband med att landsvägen breddades och rätades ut, någon gång omkring år 1990.


Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.