Fikastugan

Fikastugan


Vi vet inte när detta hus byggdes, det användes som undantag och som bostad åt bland annat släktingar till hemmansägaren. Byggnaden har fått sitt namn efter småskollärarinnan Fika som bodde här i många år. Innan Fika bodde här, hette det att man var ”i husen boende” eller ”boende” och då vet vi inte säkert om det gällde denna stuga.

Stugan ligger i sluttningen på en av gårdsplanerna i L Färle. Tre damer som var boende på gården i L Färle var släktingar till ägaren. Kanske bodde de i det som senare kallas Fikastugan.  

År 1886 kom ”Fika” Fredrika Cecilia Jonasson, skollärarinna, från Sunnerö där hon bott inhyses. Fika var syster till hustrun i L Färle och blev först inneboende här men efter några år var hon ägare till Fikastugan. Vid socknens majstämma år 1886 åtog sig Fika, förutom att vara lärare, även organistsysslan.

Här har sedan bott flera familjer. Fikastugan har renoverats och byggts till under åren som gått.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.