Källebacken

Källebacken 1786 – 1861

Källebacken kallades de första åren bara Tannåkers backstuga. Backstugan låg först strax ovanför Bokeliden på Flahultsvägens vänstra sida. Källebacken var, en period, ett torp. Under en tid fungerade Källebacken som lönnkrog. På väg från kyrkan, efter söndagens gudstjänst, hände det att många stannade till här för att få en färdknäpp.

 

Den första familjen vi hittat i Källebacken kom från Bolmsö. De bodde här i två år och kom snart till fattigstugan. Efter dem kom en familj, där mannen varit klockare i Tannåker. År 1803 kom en familj som var ”utfattig och inom kort tid, med tiggande kommer församlingen till last och tunga”. I fem år bodde här en änka med fyra döttrar. Hon dog alldeles utfattig. I nästa familj blev föräldrarna fattiga och sjukliga, de var inte arbetsföra, och blev inhyses boende här. De flesta som bodde här var fattiga. En man som fanns här på 1850-talet skötte klockringningen vid kyrkan alla predikodagar. Efter att denna familj flyttat stod backstugan tom några år. Innan nästa familj kom hit flyttades byggnaderna till platsen där Lundsborg finns idag.

 

Källebacken 1874 – 1898

Källebackens byggnader hade flyttats hit och blev ett torp. Familjen som kom var backstuguhjon och medellösa. Mannen i familjen var kyrkväktare och skomakare. Han gjorde också, som många andra, dagsverken när tillfälle bjöds.

Här fanns också en fattig kvinna som behövde vård och tillsyn. Hon var blind, svag och begärd ur skatt samt sjuklig, fattig och inte arbetsförmögen. Dessutom var hon döv. Fattigkassan betalade ersättning samt säd under de tre år som familjen vårdade henne. De betalade också en klosettstol och en säng åt henne.

Husen på Källebacken monterade ner och flyttades till Skällandsö. I det torpkontrakt som gällde torpet Källebacken läser vi under punkt åtta: ”Vid avträdet av förutnämnda torp skall vad hus där finnes på torpet icke tillhöra varken torpet eller ägaren av Klockaregården utan tillfalla torparens arvingar”. Den nya fastigheten i Skällandsö kallades Nyahem (Enestugan).

På platsen där Källebacken låg före flytten till Skällandsö byggdes senare pensionat Lundsborg.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.