Tanseryd södra

Soldattorp nr 95, Södra Tanseryd

1657 – 1901

 

Vi har hittat fakta om detta torp från 1657, men det är troligt att folk bott här tidigare än så. På området finns en brunn, vinbärsbuskar, äppelträd, hassel- och nyponbuskar. Här finns också rester efter en ladugård.

Tanseryds soldattorp nummer 95 var ryttaretorp fram till år 1820. Soldaterna hörde fram till år 1798 till Smålands Kavalleriregemente, Sunnerbo Kompani. Mellan 1821 och 1849 var det dragontorp och sedan grenadjärtorp.

I torpet bodde ibland också familjer och personer som inte var soldater. Det kunde vara inhyses boende eller brukare av torpet. 

En del soldater stupade i strid. Anders Johansson dog den 28 februari 1710, då Stenbocks småländska armé segrade över den danska vid Helsingborg. Hästen blev skjuten och ”ryttaren slagen i sista aktionen vid Helsingborg”.

Soldatnamn som förekommit här: Lundell, Gyllensvärd som varit i tjänst sedan han var 16 år gammal, Lundgren, som hade blivit sjuk i Stralsund, Mankman, Lundgren som dog 1788 av oangiven sjukdom under fälttåg från Skåne, Lundgren som var kommenderad 1806, fången 1806, sedan kommenderad igen, Holst, Svärd, Lund och Lund.

År 1901 upphörde Grenadjärtorpet i samband med att indelningsverket avskaffades och S Tanseryd blev lägenheten Tanseryd. Här bodde folk till år 1911.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.